เปิดเรียนออนไซต์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ATK ก่อนเรียน 100 เปอร์เซ็นต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา มีการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ตรวจ ATK เปิดออนไซต์