รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดรับรายงานตัวรอบที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565 โดยให้นักเรียนที่สมัครเรียนเข้ามารับการสัมภาษณ์จากคณะครูประจำสาขา ให้ข้อมูลความรู้ ทำความเข้าใจในสาขาที่เรียน และเป็นโค๊ชให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสาขาที่นักเรียน นักศึกษาสนใจ ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในสาขา

รับรายงานตัวนักเรียน 28 มกราคม 2565

สาขาที่เปิดสอน

ปวช.

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการโรงแกรม

ปวส.

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาการโรงแรม

#สนใจรีบมาสมัครเรียนกับเราน่ะ#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา