ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

คณะครูและบุคลากรร่วมกันต้อนรับ ผู้อำนวยการสุจิตรา หมื่นพวงค์ ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 1 มีนาคม 2565 ด้วยความยินดียิ่ง