กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

📌วันที่ 16 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยมีนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ
👉ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2565​ เบอร์ 1 พรรคการเรียน นายบูรพา ทองพุ่ม ได้รับการเลือกตั้ง
#อาชีวศึกษาศรีราชา