พิธีเบิกเนตรพระพุทธบูชา (พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ)

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา จัดทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธบูชา ประจำวิทยาลัยฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นางสาวกรวรรณ เตมียศร และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างและมอบให้วิทยาลัยฯ โดยครอบครัว สุกใส นำโดย นางพัชณี สุกใส อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ สร้างและมอบให้เป็นอนุศร และเป็นมงคลแก่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ใช้เป็นพระพุทธบูชาประจำวิทยาลัยฯ ต่อไป