โครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยร่วมรณรงค์กับอำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในปีนี้จัดรูปแบบรณรงค์ในรูปกีฬาฟุตบอล และการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน