กิจกรรม วันสุนทรภู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเขียนคำขวัญ จัดบอดนิทรรศการให้ความรู้ และการทำกิจกรรมหน้าเสาธงอีกด้วย