ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  1. แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
  2. คู่มือการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าของโครงการ
  3. แบบรายงานครุภัณฑ์ประจำห้อง ปีงบประมาณ 64 และ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65
  4. ตัวอย่างการเขียน TOR 2564