ประกาศฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  1. คู่มือการดำเนินงานครูที่ปรึกษา
  2. ระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา