วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
👉🏻โดยมีนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
👉พิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงิน
👉และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล