•   038325506
  •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เลขที่ 5/10 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกอบด้วย

  1. งานบริหารบุคลากร
  2. งานใบประกอบวิชาชีพ