ไหว้ครูประจำปี 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์
👉🏻โดยนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้ร่วมทำกิจกรรมไหว้ครูดังนี้
👉นักเรียนทั้งหมดร่วมกล่าวคําปฏิญาณตน
👉ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
📌ดอกไม้ไหว้ครู ภายในประกอบด้วย ธูปเทียน ข้าวตอก/ดอกเข็ม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่เฉียบแหลม หญ้าแพรก อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม และดอกมะเขือ อันเป็นสัญลักษณ์ของ ความอ่อนน้อมถ่อมตน