วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประกาศรับสมัครครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา รับสมัครครูผู้สอน ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตรงตามสาขา และมีใบประกอบวิชาชีพครู สนใจสามารถติดต่อที่วิทยาลัยฯ หรือกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา โทร 038325506