•   038325506
  •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เลขที่ 5/10 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นำโดยนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู […]

Read More »