โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

👉🏻วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการในหัวข้อกิจกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานศึกษาคุณธรรม และโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม”ธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้า ขาว” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
🙏🏻ให้ความรู้โดยพระปลัดธนากร ธมฺมปาโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเขาไม้แดง
📌โดยมีนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการฯ