สส.นายขวัญเลิศ พานิชมาท มอบอุปกรณ์กีฬา

ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาขอขอบคุณ 🙏🏻 นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอศรีราชา ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาหวังสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนและห่างไกลยาเสพติด
👉🏻ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงานได้นำอุปกรณ์กีฬา มามอบให้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โดยมีนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา พร้อมคณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ
🏀🏐อุปกรณ์ที่ได้นำมามอบให้ ได้แก่ ชุดลูกเปตองสำหรับแข่งขันจำนวน 4 ชุด ลูกฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเล่บอล🎉📣
👉🏻นอกจากนี้ยังได้เดินเยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศรีราชา อีกด้วย 🙏🏻