เปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ดำเนินการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประอบการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ ในฐานะเป็นผู้ประกอบการายย่อย เพื่่อให้นักเรียนนักษาได้มีสถานที่สำหรับฝึกฝนอาชีพ ในการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้ในการเริ่มต้น พัฒนา จนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองในอนาคตได้ #ศูนย์บ่มเพาะอาชีวะ#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา