ตีเส้นทางม้าลายหน้าวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ขอขอบคุณ คุณะผู้บริหาร กองช่าง และ สภ. ศรีราชา ที่มาช่วยตีเส้นทางม้าลายหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นระเบียบในการจอดรถ และความปลอดภัยในการเดินทางมาวิทยาลัยฯ ของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง จอดรถทุกครั้งที่มีการเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการเดินทาง#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา