เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดภาคเรียน 1/2565 มีการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนทำการเรียนการสอน โดยท่านรองกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์ตรวจ ATK ในครั้งนี้
ท่านผู้อำนวยการสุจิตรา หมื่นพวงศ์ คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน ได้เข้ารับการตรวจ ATK 100%
📍ปวช.1และ ปวช. 2
เข้ารับการตรวจ ATK
เวลา 9.00 – 9.45 น.
📍ปวช.3 และ ปวส.1, ปวส.2
เข้ารับการตรวจ ATK
เวลา 10.00 – 10.45 น.
📚นักเรียนไม่ต้องมาเข้าแถวตอนเช้า ให้มาตามเวลาที่นัดตรวจ ATK
📍นักเรียนที่ตรวจ ATK และรับทราบผลเรียบร้อยแล้ว ให้ขึ้นไปที่ห้องประจำชั้นของตนเอง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day
📍เวลา 13.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวรวมหน้าเสาธง
📚การแต่งกายชุดพลศึกษา
(#) ปวช.1-2 พักรับประทานอาหารเวลา 11.30 น.
(#)ปวช.3 ปวส.1-2 พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น.
(#) นักเรียนที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ ATK ตามเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง และให้ส่งผลรับรองการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลให้ครูที่ปรึกษา