ผู้บริหารคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีนางสาวกนกวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธาน