16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เป็นประธานในพิธี
👉ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู และประกวดพาน
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา